Maria Aleksandre Hansen sammen med datteren Ingrid og svigersønnen Thorbjørn og deres barn Nelly (stående), Tore (på fars arm) og Tove (på nakken til mor)