Anne Bolette Hansen med døtrene Helga og Olga og barnebarnet Randi.