Bak fra venstre: Agnethe, Inger, Hulda, Mathias.
Forran fra venstre: Rigmor og Astrid.
Hunden het Prins