Halfarelien Gård, gården både Christen og Rachel jobbet på i 1865 når di traff hverandre.