Hjørdis og Peder Magnus Jørgensen. Bildet er tatt i Solemskogen 1912