Slektstre for Viktor

VIKTOR Mathiasen BRUVOLD

Født 8. mars 1915 på Bruvold Gård i Lunner, Oppland
Konfirmert 22. september 1929 i Grua kirke, Oppland
Døde 27. februar 1990 på Aker Sykehus, Oslo

Han giftet seg med Dagny Asora Jørgensen , den 12. September 1936 i Vestre Aker kirke.  Han var fabrikkarbeider og bodde i Korsvollbakken 14, Oslo og hun var veverske og bodde i Tåsenveien 117, Oslo.

Di fikk 2 gutter.

FORELDRE

MATHIAS Christensen BRUVOLD og
AGNETHE Mathiasdatter MENGSHOEL


Mathias ble født 10 april 1876 på Tollefsrudhaugen, Ringebu i Oppland
, han døde 5. april 1962 på Grua, Lunner i Oppland.
Agnethe ble født 11. februar 1876 på Mengshol, Nes i Hedmark
, hun døde 22. desember 1961 på Grua, Lunner i Oppland.Mathias Christensen, Kvislen og Agnethe Mathiasdatter, Mengholseie, ble borgelig viet av Sorenskriveren i Hamar den 20. august 1898.

De fikk barna:  Magna 1899, Kristian 1901, Reidar 1903, Alfred Magnus 1904,  Kastora 1907, Leif 1909,
Marie Kristine 1911 , Viktor 1915 og Hulda 1917.

I 1898 jobbet han ved Gjøvik Cellulosefabriks ombygging i ca 11 mnd med jord og stenarbeide.  Fra 15. august 1900 til 23. august 1902 arbiedet han ved Valdresbanen, beskjæfigelse: "i jord og fjeld". Fra 2. april 1909 til 14 august 1911 jogget han ved Hadelands Bergverk, Grua, som "minerer saavel maskinboring som haandboring" 

I en artikkel i avisen Hadeland står det bl.a ",men siden fikk jeg arbeide i Toten Celluloses anlegg, og på Gjøvik traff jeg ei jente fra Mengshol - Agnethe, og henne giftet jeg meg med."  Hele artikkelen kan under "Renhårig raller på Grua runder 85" 

 


BESTEFORELDRE

CHRISTEN CHRISTENSEN og RACHEL POULSDATTER (foreldrene til Mathias)


Christen ble født 24. november 1845, Koldstadmyhren i Ringebu, Oppland
, han døde 16. februar 1934 på Brandstadflata i Sør-Vekkum, i Ringebu, Oppland.
Rachel ble født 27. mai 1842,  "Hjørnet" i Ringebu, Oppland
, hun døde 7. desember 1916, Bruvold i Ringebu, Oppland

Hun var uægte født.

Rachel og Christen giftet seg 9. juli 1866 i Ringebu kirke.

De fikk barna:  Christian 1866, Pauline 1869, Engebret 1872, Marie 1874,
Mathias 1876, Laurits 1879, Kristine 1883 og Ragna 1887.

I 1885 jobbet han som tjenestekarl på Bretingen Sødre og Halfarelien Gård, her jobbet også Rakel.  I 1875 var paret bosatt på Tollefsrudhaugen Gård og når Rakel dør i 1916 bor de på Bruvold Gård på Ringebu.  Mathias tok med seg Bruvold navnet herfra.


BESTEFORELDRE

MATHIAS ANDERSEN og MARIA JOHANNESDATTER (foreldrene til Agnethe)


Mathias ble født  4. august 1848 på Mengshoeleie i Nes, Hedmark
, han døde 6. oktober 1910 på Mengshoeleie i Nes, Hedmark
Maria ble født 24. mars 1854 på Fossumeie i Nes, Hedmark
, hun døde 12. oktober 1916 på Mengshoeleie i Nes, Hedmark.

Maria og Mathias giftet seg 5. januar 1876 på Nes i Hedmark

De fikk barna:   Agnethe 1876, Johannes 1878, Bernhard 1880, Karen 1883,  Martin 1886, Mauritz 1892 og Karl 1894.

I 1865 jobbet Mathias som dagleier på Mengshol Gård, og i 1900 bor han og Maria på Mengsholverket gård som var et bruk under Mengshol.  Her bodde de med di 3 yngste ungene som alle tok etternavnet Verket.  I Nes bygdebok står det at Mathias tok over som husmann på Mengshoelverket etter sin far.  Der står også at alle barne så nær som Agnethe, Martin og Karen dro til Amerika.

OLDEFORELDRE

CHRISTEN OLSEN OG MARI MORTENSDATTER (Foreldrene til Christen)


(disse opplysningene jobber jeg med.)

Christen ble født i 1804 (døpt 7.10) på Haugstad gård, Ringebu i Oppland
,han døde ?
Mari ble født 03.10.1806 på Koldstalien, Ringebu i Oppland
,hun døde 17.10.1869 på Koldstadmyren, Ringebu i Oppland.

Han var uægte født, men foreldrene giftet seg senere.

De fikk barna:  Ingebor 1828, Ole 1829, Ole 1833, Siri 1835, Ingeborg 1838,
Marit 1842, Christen 1845 og Knud 1850

Vi finner Christen og Mari på Myren gård i 1865.  Da har de ett pleiebarn, Christen Martinsen boende hos seg.  Når Mari dør i 1869 står hun oppført som enke, så Christen må ha dødd ett sted mellom 1866 og 1869, men finner han ikke i kirkebøkene for Ringebu i denne perioden.


OLDEFORELDRE

PAUL CHRISTENSEN OG ELI AMUNDSDATTER (Foreldrene til Rachel)Paul
ble født 27. november 1816 Haugen under Samboe, Kvam i Fron, Oppland
, han døde 06.01.1883 i Horsfjord, Solstad i Bindal, Nordland
Eli ble født 20. januar 1820 på Bergsveen i Ringebu, Oppland
, hun døde ??

(det har ennå ikke lykkes meg å finne ut når Eli døde)

Paul og Eli var ikke gift.

De fikk barna:  Lars 1840 og Rachel 1842.


Paul er nevnt som far til sønnen til datra på gården Nyløkken - Nylykkja i boka "Nedlagde heimar i Ringebu"  Dette var i 1843 og var da hans 7. uekte barn)  Han ble senere meldt for leveviset sitt.  Han hadde, i følge kirkebøkene 8. uekte barn med 6 forskjellige. I en artikkel på internett om gården Nørdre Haugen står det at Paul i en periode bodde på Dovre.
I bygdeboka for Bindal under Nordhorsfjor, husmannsplassen straumen står det følgende "I 1847 kom Paul Kristensen flyttende til Hollupneset.  Året etterpå ble han gift med dattera på gården, Anne Jakobia Jonasdatter.  Paul var i likhet med Jon Halvorsen fra Fron.  De hadde fått etablert eg på Nordhorsfjord i 1865.  Plassen ble da betegnet som nyoppretta.  På plassen hadde de da fått rådd seg med ei ku og to sauer.  Ekteskapet var barnløst, men Anna hadde ei datter, Anna, med Fredrik Larsen "

Eli Amundsdatter finner jeg ikke omtalt noen plass.

OLDEFORELDRE

ANDERS NIELSEN og BERTE OLESDATTER (foreldrene til Mathias)


Anders ble døpt 7. juni 1807 på Mengshoeleie Gård, Nes i Hedmark
, han døde en gang etter 1865 på Mengshoelverket Gård, Nes i Hedmark
Berte ble født 18. april 1820 på Mengshoel Gård, Nes i Hedmark
, hun døde etter 1865 på Mengshoelverket Gård, Nes i Hedmark.

Anders og Berte giftet seg 9. novemeber 1842 i Nes Kirke i Hedmark.

De fikk barna: Syverine 1842, Nikoline 1845, Mathias 1848, Lise 1853, Agnethe 1855 og Bernt 1858.

Berte hadde datteren Oline f. 1839, med Nils Larsen.


I 1865 var Anders og Berte husfolk med jord på Åsen gård, men de flyttet til Mengshelverket før 1875.  Både Agnete og Bernt skal ha reist til Amerika.

TIPPOLDEFORELDRE

MORTEN OLSEN OG SIRI KNUDSDATTER  (Foreldrene til Mari)Jobber med å finne flere opplysninger

TIPPOLDEFORELDRE

CHRISTEN OLSEN OG RAGNHILD PAULSDATTER (Foreldrene til Paul)


Christen  ble født okt/nov 1791 på Nordrum i Ringebu, Oppland
, han døde
Ragnhild ble født ca 1790 på Lillesæteren i Heidal, Oppland
, hun døde i 1857 på Nordre Haugen, Ringebu

De giftet seg 18. august 1811 i Kvem kirke.

De fikk barna:  Ole 1811, Rønnaug 1814, Paul 1816, Sigrid 1819, Christen 18221, Kari 1824, Anne 1826, Marit 1828, Ole d.y 1831, Ragnhild 1833 og Mari 1836.

Christen bodde på Nordre Haugen i første halvdel av 1800-tallet.  Christen fikk i 1812 en sønn utenfor ekteskap med Marit Tollevsdatter Bjørkerusten, han fikk navnet Tollev etter morfaren.  Bare noen måneder etter at sønnen var unnfanget, giftet Christen seg med Ragnhild, som han også hadde besvangret.